Neidio i'r prif gynnwy

Sut i rannu eich barn am derfynau 20mya gyda chynghorwyr lleol yn uniongyrchol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Mai 2024
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy anfon e-bost at TrafficManagement@blaenau-gwent.gov.uk

Darganfyddwch fwy am derfynau cyflymder 20mya ym Mwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy anfon e-bost at traffictransportation@bridgend.gov.uk

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy lenwi’r ffurflen ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Cyngor Sir Caerfyrddin

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy anfon e-bost at terfynaucyflymder20mya@sirgar.gov.uk

Darganfyddwch fwy am derfynau cyflymder 20mya yn Sir Gaerfyrddin.

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Cyngor Sir Ceredigion

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy anfon e-bost at clic@ceredigion.gov.uk

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Dinas a Sir Abertawe

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy anfon e-bost at Traffic@Swansea.gov.uk

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Cyngor Sir Caerdydd

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy anfon e-bost at lenwi’r ffuflen ar wefan Cyngor Caerdydd.

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Gadewch i'ch cyngor wybod lle dylai dargedu 20mya trwy e-bostio traffic@conwy.gov.uk

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Cyngor Sir Ddinbych

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy anfon e-bost at traffic@denbighshire.gov.uk

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Cyngor Sir y Fflint

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy lenwi’r ffurflen ar wefan Cyngor Sir y Fflint.

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Cyngor Gwynedd

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy anfon e-bost at cynllun20mya@gwynedd.llyw.cymru

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Cyngor Sir Ynys Môn

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy lenwi’r ffurflen ar wefan Cyngor Sir Ynys Môn.

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy anfon e-bost at Engineeringandtraffic@merthyr.gov.uk

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Cyngor Sir Fynwy

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy lenwi’r ffurflen ar wefan Cyngor Sir Fynwy.

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy anfon e-bost at Environment@npt.gov.uk

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Cyngor Dinas Casnewydd

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy lenwi’r ffurflen ar wefan Cyngor Dinas Casnewydd.

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Cyngor Sir Benfro

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy anfon e-bost at PembsCC20mph@Pembrokeshire.gov.uk

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Cyngor Sir Powys

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy anfon e-bost at traffic@powys.gov.uk

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy anfon e-bost at 20mya@rctcbc.gov.uk

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy anfon e-bost at 20mphenquiries@torfaen.gov.uk

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Cyngor Bro Morgannwg

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy anfon e-bost at 20mphreview@valeofglamorgan.gov.uk

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gadewch i'ch cyngor wybod lle y dylid targedu 20mya drwy anfon e-bost at 20mphConsultation@wrexham.gov.uk

Nid yw pob ffordd yn cael ei rheoli gan gyngor lleol. O ran cefnffyrdd, bydd angen i chi gysylltu â Llywodraeth Cymru.