Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 19 Mai 2024.

Cyfnod ymgynghori:
8 Ebrill 2024 i 19 Mai 2024
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae Llywodraeth Cymru eisiau gwybod eich barn am gynigion ac opsiynau i ddiwygio rheolau rhyddhadau y dreth trafodiadau tir (TTT).

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar gynigion i:

  • ddiddymu rhyddhad anheddau lluosog y TTT
  • ehangu un o ryddhadau presennol TTT i awdurdodau lleol yng Nghymru pan fyddant yn prynu eiddo at ddibenion tai cymdeithasol

Mae'r ymgynghoriad hefyd yn ceisio barn ar y rheolau sy'n gysylltiedig â phrynu chwe annedd neu fwy mewn un trafodiad, a rhyddhadau eraill TTT.