Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 28 Tachwedd 2022.

Cyfnod ymgynghori:
18 Hydref 2022 i 28 Tachwedd 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem gael eich barn ar newid rhai elfennau o’r canllawiau gwisg ysgol.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar y canlynol:

  • A ddylai cyrff llywodraethu ysgolion flaenoriaethu fforddiadwyedd wrth osod eu polisi gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion?
  • A ddylai cyrff llywodraethu ysgolion sicrhau bod eitemau gwisg ysgol ar gael yn rhwydd wrth osod eu polisi gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion?
  • Y defnydd o logos/brand ar wisg ysgol
  • Trefniadau ysgolion gyda chyflenwyr gwisg ysgol unigol
  • Cynlluniau cyfnewid/ailgylchu gwisg ysgol