Neidio i'r prif gynnwy

Mae hwn yn gosod ystod a lefel uchaf y lwfansau sy’n daladwy ar gyfer blwyddyn ariannol 2021 i 2022.

Darllen manylion ar y ddalen hon

Dogfennau

Adroddiad blynyddol drafft 2021 i 2022 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Manylion

O dan ofynion Mesur Llywodraeth Leol 2011, mae’n ofynnol i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ddarparu adroddiad drafft i -

  • Weinidogion Cymru
  • awdurdodau perthnasol y mae’r Panel yn ei gwneud yn ofynnol iddynt wneud taliadau i’w haelodau mewn perthynas â materion perthnasol neu’n eu hawdurdodi i wneud hynny; ac
  • unrhyw bersonau eraill sy’n briodol yn nhyb y Panel.

A:

  • chymryd i ystyriaeth y sylwadau a ddaw i law ynglŷn â’r drafft.

Er mwyn bodloni’r gofyniad yn y Mesur i gyhoeddi’r adroddiad blynyddol erbyn 28 Chwefror 2021, dylai sylwadau ddod i law erbyn 23 Tachwedd 2020.

Gallwch fynegi’ch barn drwy’r cyfeiriad e-bost irpmailbox@llyw.cymru.