Neidio i'r prif gynnwy

Beth rydym yn ei wneud

Mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn gyfrifol am bennu’r lwfansau sy’n daladwy i aelodau etholedig prif gynghorau, awdurdodau parciau cenedlaethol, awdurdodau tân ac achub, a chynghorau tref a chymuned yng Nghymru.

Pobl allweddol

Cyswllt

E-bost
irpmailbox@llyw.cymru

Ffôn
03000 253038

Post
Ysgrifenyddiaeth Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol,
Llywodraeth Cymru,
Ystafell N03,
Llawr 1af,
Craidd y Gogledd,
Parc Cathays,
Caerdydd,
CF10 3NQ