Neidio i'r prif gynnwy

The Independent Remuneration Panel for Wales has published its Final Annual Report, which would take effect for the financial year 2018/19.

Cyhoeddwyd gyntaf:
27 Chwefror 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r Panel wedi penderfynu i ddarparu cynnydd o 1.49% i’r cyflog sylfaenol aelodau etholedig, i ddechrau mynd i’r afael ag erydiad y gyflog i gymharu ag enillion gyfartalog. Bydd hyn yn mynd â’r gyflog i £13,600.   

Mae’r Panel wedi cyflwyno tri band i gynghorau cymuned a thref yn ôl y lefel o incwm neu wariant. Mae hyn yn adlewyrchu'r amrywiadau eang mewn cyfrifoldebau o gynghorau cymuned a thref ledled Cymru.

Mae'r Panel wedi penderfynu bod rhaid i'r cynghorau tref a chymuned fwyaf dalu £150 y flwyddyn i bob cynghorydd fel cyfraniad tuag at gostau a threuliau a wariwyd gan y cynghorydd yn ystod y flwyddyn. Maent hefyd yn cynnig bod pob cyngor cymuned a thref yn ad-dalu costau gofal ar gyfer holl Aelodau os bydd angen.  Nod y mesurau hyn yw galluogi cynghorwyr i gyflawni eu rôl.

Gellir gweld yr adroddiad terfynol hwn ac adroddiadau a phenderfyniadau blaenorol  ar.