Neidio i'r prif gynnwy

Ddogfennau cynllunio ar gyfer y Safle Rheoli Ffiniau Caergybi yng ngogledd Cymru ar Plot 9, safle Parc Cybi yng Nghaergybi, Ynys Môn.

Cyhoeddwyd gyntaf:
12 Mai 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Dogfennau

Bydd y Safle Rheoli Ffiniau yn galluogi archwiliadau mewnforio ar nwyddau glanweithdra a ffytoiechydol (SPS) sy'n cyrraedd porthladd Caergybi. 

Rydym yn gofyn am gymeradwyaeth ar gyfer Gorchymyn Datblygu Arbennig (SDO). Mae SDO yn gais deddfwriaethol brys am ganiatâd cynllunio. 

Gwnaed y cais o dan adran 59(3) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Mae enwau unigol ac eitemau eraill o sensitifrwydd diogelwch wedi'u golygu.

Cyhoeddwyd y dogfennau cynllunio canlynol yn wreiddiol ar wefan Inland Border Facility ym mis Rhagfyr 2021.

Gwnaethom ymgynghori ar y cynlluniau yn ystod gwanwyn 2021. Gallwch ddarllen y canlyniad yma: Safle Rheoli Ffiniau Parc Cybi: Gorchymyn Datblygu Arbennig