Neidio i'r prif gynnwy

Beth rydym yn ei wneud

Mae Partneriaeth Moroedd ac Arfordiroedd Cymru (PMaA Cymru) yn cynnwys amrywiaeth o randdeiliaid yn gweithio i wella gwytnwch morol yng Nghymru (gynt y Grŵp Cynghori a Gweithredu Cymru ar Faterion Morol).

Gwybodaeth gorfforaethol

Cyswllt

Ebost: Marine and Biodiversity / Y Môr a Bioamrywiaeth, neu

Ffôn: 0300 0604400

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.