Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am nifer y tai mewn amlfeddiannaeth (HMOs) ac am gyflwr eiddo preswyl a aseswyd gan awdurdodau lleol dan y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai ar gyfer Ebrill 2018 i Fawrth 2019.

Peryglon

  • Yn ystod 2018-19, cafodd 5,652 o asesiadau eu cynnal o dan y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS), gostyngiad o 10% ar y flwyddyn flaenorol.
  • Yn 2018-19, cofnodwyd peryglon categori 1 mewn 2,209 (39%) o’r asesiadau a wnaed. Cynyddodd y ganran o asesiadau gyda pherygl categori 1 yn gyfangwbl, ond roedd hyn yn amrywio ar lefel awdurdod lleol.  
  • Y perygl categori 1 mwyaf cyffredin mewn tai amlfeddiannaeth (HMOs) a thai nad oed yn rhai amlfeddiannaeth oedd ‘Oerfel’,  
  • Arweiniodd camau gweithredu a gymrwyd gan awdurdodau lleol yn ystod 2018-19 at ddatrys 1,352 o beryglon  Categori 1. Roedd 358 (26%) ohonynt mewn tai amlfeddiannaeth (HMOs).

Trwyddedau

  • Ar 31 Mawrth 2019, roedd 8,772 o dai amlfeddiannaeth trwyddedig. O’r rhain roedd 32% (2,808) o dan trwydded orfodol a 68% (5,914) o dan gynlluniau trwyddedu ychwanegol  dewisol.

Adroddiadau

Peryglon mewn tai a thrwyddedau, Ebrill 2018 i Fawrth 2019 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 720 KB

PDF
Saesneg yn unig
720 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.