Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am gyflwr eiddo preswyl a aseswyd gan awdurdodau lleol o dan y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS) rhwng Ebrill 2022 a Mawrth 2023.

Cyflwynwyd y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS) yn 2006 i asesu’r risgiau posibl i iechyd a diogelwch preswylwyr oherwydd diffygion mewn annedd. Mae’r datganiad hwn yn cyflwyno gwybodaeth am anheddau y cafodd asesiadau’r HHSRS eu cynnal arnynt rhwng Ebrill 2022 a Mawrth 2023 (nid oeddynt oll yn anheddau preswyl). Mae penawdau gwybodaeth am yr HHSRS ar gyfer pob math o annedd preswyl ar gael ar gyfer 2017-18 ym mhrif ganlyniadau’r Arolwg o Gyflwr Tai

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Holly Flynn

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.