Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am nodweddion a phriodoleddau plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar 31 Mawrth 2022.

Mae nifer y plant sy'n derbyn gofal a chymorth yn cynnwys dim ond y plant hynny (o dan 18 oed) a oedd â chynllun gofal a chymorth ar waith am dri mis neu fwy ar ddyddiad y cyfrifiad sef 31 Mawrth, h.y. roedd y cynllun gofal a chymorth ar waith ar neu cyn 1 Ionawr 2022 ac roedd yn parhau i fod ar waith ar 31 Mawrth 2022.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell ymholiadau cyffredinol

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.