Neidio i'r prif gynnwy

Yr wybodaeth reoli ddiweddaraf ynghylch prentisiaid yng Nghymru a roddwyd ar ffyrlo neu a ddiswyddwyd yn ystod pandemig y coronafeirws hyd at 25 Medi 2020.

Darperir yr wybodaeth reoli hon i Lywodraeth Cymru gan ddarparwyr prentisiaethau, ac ar sail data Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru. Nid yw ei hansawdd wedi’i sicrhau i’r un graddau â’r ystadegau swyddogol.

Mae’r dull a ddefnyddiwyd i gynhyrchu’r ystadegau hyn wedi’i addasu er mwyn cynnwys prentisiaid a oedd wedi dychwelyd ar ôl bod ar ffyrlo ond nad oedd hyn wedi’i gofnodi’n gyson. Diwygiwyd y data o 24 Gorffennaf 2020 ymlaen yn unol â’r addasiad hwn.

Prif bwyntiau

 • Mae nifer y prentisiaid sydd ar ffyrlo wedi gostwng 4,790 (62 y cant) o uchafswm o 7,770 ar 29 Mai 2020.
 • Roedd 2,980 prentis yn dal ar ffyrlo ar 25 Medi 2020.
 • Cynyddodd nifer y prentisiaid y rhoddwyd terfyn ar eu prentisiaeth yn sgil eu diswyddo o 50 i 95 o gymharu â’r mis blaenorol.
 • Roedd 180 prentis arall wedi cael eu diswyddo, ond maent yn parhau â’u rhaglen ddysgu tra bo’u darparwr yn ceisio dod o hyd i gyflogwr arall.
 • Cynyddodd nifer y prentisiaid y rhoddwyd terfyn ar eu prentisiaeth am resymau heblaw eu diswyddo o 905 i 1,450 o gymharu â’r mis blaenorol (4% o’r holl brentisiaid).
 • Cynyddodd nifer y prentisiaid a oedd wedi cwblhau eu prentisiaeth yn llwyddiannus o 2,510 i 4,540 o gymharu â’r mis blaenorol (12% o’r holl brentisiaid).

Roedd y prentisiaid a oedd wedi’u heffeithio fwyaf:

 • yn ifanc
 • yn wrywaidd
 • yn wyn neu o hil gymysg
 • yn gweithio yn y meysydd gwallt a harddwch, lletygarwch, neu adeiladu
 • ddim yn astudio prentisiaethau uwch
 • yn gweithio i gwmnïau â llai na 10 o gyflogeion
 • wedi’u cyflogi gan y sector preifat
 • yn byw mewn cymdogaethau llai difreintiedig
 • wedi hunan-nodi bod ganddynt 'brif anabledd a/neu anhawster dysgu'

Roedd prentisiaid yn y sector hamdden, chwaraeon a theithio ymhlith y rheini a oedd yn fwyaf tebygol o fod ar ffyrlo, ond mae’r rhan fwyaf bellach wedi dychwelyd ar ôl bod ar ffyrlo neu wedi cwblhau eu prentisiaeth yn llwyddiannus.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Gwybodaeth reoli: prentisiaid a roddwyd ar ffyrlo neu a ddiswyddwyd yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19): hyd at 25 Medi 2020 , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 58 KB

ODS
58 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.