Neidio i'r prif gynnwy

Presenoldeb plant a staff yn ystod yr wythnos (ac eithrio gwyliau banc) mewn lleoliadau awdurdodau lleol yn ystod y pandemig coronafeirws parhaus ar gyfer 29 Mehefin i 3 Gorffennaf 2020.

Mae'r datganiad hwn yn cynnwys data a gasglwyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru ar bresenoldeb plant mewn Ysgolion. Dyma’r wythnos cyntaf ers 23 Mawrth i Ysgolion fod ar agor i blant heblaw plant agored i niwed neu blant gweithwyr allweddol. Rydym yn cyhoeddi'r data hwn i gefnogi tryloywder a dealltwriaeth o'r broses o ailagor ysgolion yng Nghymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Media

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.