Neidio i'r prif gynnwy

Lluniwyd y casgliadau trwy ddadansoddi data Cynlluniau Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru a chofnodion iechyd cyffredinol.

Mae’r briff tystiolaeth hwn yn cymharu iechyd derbynwyr cynlluniau effeithlonrwydd ynni cartref Cartrefi Clyd Nyth a Chartrefi Clyd Arbed.

Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â derbynwyr Nyth ar gyfer 2011-17, ac eir ati i gymharu derbynwyr Nyth ac Arbed ar gyfer 2011. Dewiswyd canolbwyntio ar 2011 gan fod y rhan fwyaf o gartrefi Arbed wedi cael eu mesurau yn 2011.

Bydd dadansoddiad pellach, a fydd yn ystyried canlyniadau ychwanegol, yn cael ei gyhoeddi yn y dyfodol.

Cyhoeddi ar ffurf HTML

Fel y nodwyd yn ein blog yn gynharach eleni, rydym yn ystyried cyhoeddi mwy o’r hyn a wnawn ar ffurf HTML yn hytrach na mewn dogfennau PDF. Mae’r adroddiad hwn wedi’i gyhoeddi ar ffurf HTML. Bydden ni’n croesawu eich adborth ar fformat yr adroddiad.
 

Cyswllt

Sarah Lowe

Rhif ffôn: 0300 062 5229

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.