Neidio i'r prif gynnwy

Beth rydym yn ei wneud

Mae’r Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol yn cynghori ar reoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol.

Cyswllt

Llywodraeth Cymru sy’n darparu’r cymorth gweinyddol ar gyfer y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw geisiadau am wybodaeth, ymatebion i ymgyngoriadau, ymholiadau ynghylch y wefan hon neu gwestiynau mwy cyffredinol ar gyfer y Pwyllgor.

Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol
Llywodraeth Cymru
Y Gangen Llifogydd
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

risgllifogyddarfordirol@llyw.cymru