Neidio i'r prif gynnwy

Beth rydym yn ei wneud

Mae Pwyllgor Meddygol Cymru yn cynghori ar iechyd a'r proffesiwn meddygol. Mae'r pwyllgor yn cynghori gweinidogion a'r llywodraeth ar bob mater sy'n ymwneud â'r proffesiwn meddygol. Mae aelodau'r Pwyllgor yn arweinwyr i'r proffesiwn meddygol. Maent yn cynhyrchu canllawiau proffesiynol ac yn adrodd am unrhyw faterion sy'n peri pryder i'r Prif Swyddog Meddygol. Maent yn cytuno ac yn gweithredu rhaglen waith flynyddol sy'n adlewyrchu blaenoriaethau'r proffesiwn.