Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am helpu busnesau i wneud y gorau o dechnolegau newydd a pharatoi ar gyfer y dyfodol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Mehefin 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cefndir

Nod rhaglen y Cymoedd Technoleg yw gwneud Cymoedd y De yn ganolfan a gydnabyddir yn fyd-eang ar gyfer datblygu technolegau newydd i gefnogi diwydiant arloesol.

Mae'r rhaglen yn annog busnesau i:

  • fabwysiadu technolegau Digidol
  • datblygu technolegau uwch i gefnogi diwydiannau blaengar

Darllenwch Y Cymoedd Technegol: cynllun strategol i ddarganfod mwy am nodau ac amcanion y rhaglen.

Dysgwch fwy am sut y gallwn ddatblygu technolegau newydd yng nghymoedd de Cymru: Gweledigaeth y cymoedd technoleg

Cynnydd cyfredol

2017

Lansiwyd gweledigaeth y Cymoedd Technoleg.

2018

Yn 2018 rydym yn:

2019

Cyhoeddwyd y Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol (NDEC): National Data Exploitation Centre (NDEC) | Trade and Invest Wales

2020

Yn 2020:

2021

Yn 2021:

2022

Yn 2022:

2023

Yn 2023:

  • rhoddwyd cymorth ‌‌ychwanegol‌ i Brosiect Peirianneg Cymoedd Cymru ac i Brosiect y Cymoedd Technoleg i Hwyluso STEM ym Mlaenau Gwent er mwyn cynyddu'r ystod o weithgareddau sydd ar gael i ysgolion
  • cynhaliwyd digwyddiadau i roi blas ar brofiadau yn y Brifysgol gan HeadStart  
  • mae'r gwaith yn parhau ar y Rhyngrwyd Pethau a system arddangos LoRaWaN 
  • adroddwyd am effaith wirioneddol y BPEP
  • dechreuodd y gwaith adeiladu ar safle'r HiVE a bu Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn ymweld ag ef
  • cafodd y Prosiect Hwyluso STEM ym Mlaenau Gwent ei roi ar y rhestr fer unwaith eto yng ngwobrau STEM Cymru
  • bu'r Prif Swyddog Gwyddonol yn ymweld ag Ysgol Gyfun Tredegar a'r Ganolfan HiVE lwyddiannus
  • cwblhawyd Regain 2 yn llwyddiannus, gan ddarparu Canolfan Menter Busnes 10,000 o droedfedd sgwâr ar gyfer busnesau technoleg newydd.

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth am y Cymoedd Technoleg, e-bostiwch: CymoeddTechnoleg@llyw.cymru