Neidio i'r prif gynnwy

Mae ystadegau a dadansoddiad pellach o’r ganran o blant cymwys sydd yn gysylltiadau ymwelydd iechyd drwy’r Rhaglen Plant Iach Cymru ar gyfer 2021.

Mae'r adroddiad blynyddol hwn yn cyhoeddi ystadegau am Raglen Plant Iach Cymru. Mae'n dwyn ynghyd ddata chwarterol, yr oeddent ar gael eisoes ar StatsCymru ac mae'n cynnwys dadansoddiadau ychwanegol.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Craig Thomas

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.