Neidio i'r prif gynnwy

Mae ystadegau a dadansoddiad pellach o’r ganran o blant cymwys sydd yn gysylltiadau ymwelydd iechyd drwy’r Rhaglen Plant Iach Cymru ar gyfer 2022.

Mae Rhaglen Plant Iach Cymru yn pennu naw cyswllt â gweithwyr iechyd proffesiynol, ar bwyntiau penodol, ar gyfer plant yng Nghymru rhwng 10 diwrnod oed a 3.5 oed. Dylai byrddau iechyd lleol gynnig y cysylltiadau hyn i bob plentyn yng Nghymru. 

Mae'r adroddiad blynyddol hwn yn darparu ystadegau cryno ar gyfraddau cwblhau’r cysylltiadau a dderbyniodd plant drwy’r rhaglen yn 2022. Mae hefyd yn cynnig dadansoddiadau o dueddiadau mwy hirdymor, gan ddefnyddio data chwarterol sydd eisoes ar gael ar StatsCymru (Rhaglen Plant Iach Cymru).

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Annie Campbell

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.