Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 13 Hydref 2014.

Cyfnod ymgynghori:
22 Gorffennaf 2014 i 13 Hydref 2014
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffwn glywed eich barn am y contract a'r canllawiau atodol enghreifftiol ar gyfer Rhentu Cartrefi.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym am gael gwybod eich barn chi ynghylch y strwythur a gosodiad y dogfennau a’r canllawiau cysylltiedig. Bydd yr wybodaeth hon yn ein helpu ni i sicrhau bod y trefniadau Rhentu Cartrefi newydd yn gweithio mor effeithiol ag y bo modd.

Roedd y Papur Gwyn ar Rentu Cartrefi a oedd yn destun ymgynghoriad ar wahân yn 2013 yn cynnig cyflwyno fframwaith cyfreithiol mwy clir a syml yn lle'r gyfraith ddryslyd a chymhleth a geir ar hyn o bryd. Cafodd y Papur Gwyn gefnogaeth gref a bwriedir cyflwyno'r Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) i'r Cynulliad Cenedlaethol yn 2015.

Er mwyn sicrhau’r fframwaith cyfreithiol mwyaf effeithiol mae'n bwysig bod y contractau rhentu newydd yn hawdd eu deall a'u defnyddio. Bydd hyn yn helpu landlordiaid a thenantiaid i gytuno ar drefniadau o'r dechrau'n deg a hefyd yn atal anghydfodau nes ymlaen. Mae'r ymgynghoriad hwn yn egluro sut olwg fydd ar y contractau newydd ar gyfer Rhentu Cartrefi ynghyd ag enghreifftiau o'r math o ganllawiau atodol a fydd o bosibl yn ofynnol.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 154 KB

PDF
154 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad 1 - Materion allweddol , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 62 KB

PDF
62 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad 2 - Model o gontract cyfnodol safonol , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 370 KB

PDF
370 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad 3 - Crynodeb o'r contract cyfnodol safonol enghreifftiol , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 33 KB

PDF
33 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad 4 - Enghraifft o ganllaw hawdd ei ddarllen (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 4 MB

PDF
4 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.