Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r cynllun Rhentu i Berchnogi – Cymru bellach ar gau i’r landlordiaid sy'n cymryd rhan ac ni fydd unrhyw gynlluniau newydd yn cael eu hariannu.

Fodd bynnag, mae rhai cartrefi sydd i'w cynnig dan y cynllun Rhentu i Berchnogi –  Cymru yn dal i gael eu hadeiladu, ac felly gallent fod ar gael i ymgeiswyr newydd sy'n dymuno gwneud cais am gartref Rhentu i Berchnogi – Cymru. Cysylltwch â landlord sy’n cynnig cartrefi dan y cynllun yn eich ardal leol i gael rhagor o wybodaeth.

Cyfeiriwch at dudalen we cynlluniau cymorth i brynu cartref er mwyn cael gwybodaeth am gynlluniau eraill i helpu pobl i berchnogi cartref.

Adra

Gemma Owen

Rhif ffôn: 0300 123 8084

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Ardaloedd

Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Adra a wefan TaiTeg.

Ateb

Jane Robinson

Rhif ffôn: 01437 673688

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Ardaloedd

Sir Benfro

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Ateb.

Barcud

Jean O’Neill

Rhif ffôn: 0300 111 3030

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Ardaloedd

Powys

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Barcud.

Cartrefi Conwy

Alexandra Weaver

Rhif ffôn: 0300 124 0040

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Ardaloedd

Conwy a Sir Ddinbych

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Cartrefi Conwy a wefan TaiTeg.

Clwyd Alyn

Lucy Knight

Rhif ffôn: 01745 536 842

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Ardaloedd

Sir Ynys Môn, Sir Ddinbych a Sir y Fflint

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Clwyd Alyn a wefan TaiTeg.

Grŵp Cynefin

Catrin Roberts

Rhif ffôn: 0345 601 5605

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Ardaloedd

Sir Ynys Môn, Sir Ddinbych a Sir y Fflint

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Grŵp Cynefin a wefan TaiTeg.

Melin

Rhif ffôn: 01495 745911

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Ardaloedd

Sir Fynwy a Thorfaen

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Melin.

Cartrefi Dinas Casnewydd

Sarah Grech

Rhif ffôn: 07526 973344

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Ardaloedd

Casnewydd

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Cartrefi Dinas Casnewydd

Newydd

Oliver Evans

Rhif ffôn: 0303 040 1998

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Ardaloedd

Powys

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Newydd

Pobl

Pam Bickel

Rhif ffôn: 01633 233881

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Ardaloedd

Caerffili, Sir Gâr, Castell-nedd Port Talbot, Casnewydd, Abertawe a Torfaen

Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Pobl