Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i'r gwasanaeth rheoli cartrefi a lleoedd.

Mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei redeg gan Lywodraeth Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r gwasanaeth hwn. Er enghraifft, mae hyn yn golygu y dylech fod yn gallu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • Gweld y wefan mewn portread a chyfeiriadedd tirwedd ar ffôn symudol
 • chwyddo i mewn hyd at 400% heb i'r testun orgyffwrdd ar gyfer y rhan fwyaf o gynnwys
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y gwasanaeth mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r gwasanaeth hwn

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o'r gwasanaeth hwn yn gwbl hygyrch:

 • Efallai na fydd rhai elfennau rhyngweithiol yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr sy'n dibynnu ar fysellfyrddau a thechnolegau cynorthwyol.
 • Nid oes gan rai delweddau ddisgrifiad o'r delweddau.
 • Nid yw rhai eitemau rhestr wedi'u marcio'n semantically fel rhestr.

Mae rhestr lawn o faterion hysbys gyda'n tudalennau gwe a allai effeithio ar ddefnyddwyr ag anableddau ar gael isod o dan gynnwys nad yw'n hygyrch.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y gwasanaeth hwn. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni drwy:

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus gyda'r ffordd yr ydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y gwasanaeth hwn

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud ei gwasanaethau ar-lein yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r gwasanaeth hwn yn cydymffurfio'n rhannol â  safon Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 – Lefel AA, oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol:

 • Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Delweddau a chynnwys di-destun

Mae delweddau addysgiadol a swyddogaethol nad oes ganddynt ddewisiadau amgen testun ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 1.1.1).

Lliw a chyferbyniad

Nid oes digon o gyferbyniad rhwng testun a chefndir ar gyfer rhai elfennau testun (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 1.4.3).

Nid oes digon o gyferbyniad rhwng rhai dangosyddion ffocws arferol â'u cefndir (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 1.4.11).

Nid oes digon o gyferbyniad rhwng rhywfaint o gynnwys addysgiadol nad yw'n destun a'r cefndir (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 1.4.11).

Strwythur tudalen a chynnwys

Mae strwythur pennawd ar rai tudalennau yn anghyson â'r strwythur gweledol (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 1.3.1).

Nid yw rhai eitemau rhestr wedi'u marcio'n semantically fel rhestr (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 1.3.1).

Mae byrddau gyda ARIA camffurfiedig (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 1.3.1).

Mae rhai elfennau cudd gweledol wedi'u cynnwys yn y drefn ddarllen (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 1.3.2).

Nid yw rhai penawdau a labeli yn ddigon disgrifiadol (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 2.4.6).

Nid yw'r priodoledd iaith yn cael ei ddiffinio ar gyfer rhai elfennau sy'n ymddangos mewn iaith wahanol (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 3.1.2).

Llywio bysellfwrdd

Nid yw rhai elfennau botwm rhyngweithiol yn derbyn ffocws bysellfwrdd (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 2.1.1).

Nid yw'r dangosydd ffocws bysellfwrdd yn weladwy ar rai cydrannau (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 2.4.7).

Mae elfennau oddi ar y sgrin sydd wedi'u cuddio'n weledol sy'n derbyn ffocws bysellfwrdd (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 2.4.3).

Mae rhai elfennau nad ydynt yn rhyngweithiol yn derbyn ffocws bysellfwrdd yn anghywir (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 2.4.3).

Nid yw ffocws bysellfwrdd yn aros ar rai elfennau actifadu (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 2.4.3).

Mae ymarferoldeb rhai elfennau yn gofyn am ystumiau sy'n seiliedig ar lwybr (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 2.5.1).

Testun resizing & addasu

Nid yw'r gallu i ail-lifo cynnwys yn cael ei gefnogi'n llawn ar rai tudalennau, gan fod angen sgrolio llorweddol ar rai eitemau neu eu bod wedi'u clipio â chwyddo porwr 400% (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 1.4.10).

Mae yna golli cynnwys ystyrlon ar elfennau mewnbwn pan fydd chwyddo wedi'i osod i 200% (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 1.4.4).

Rheolaethau ffurflenni

Nid yw rhai labeli ar gyfer meysydd ffurf yn ddigon disgrifiadol (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 2.4.6).

Nid oes gan rai elfennau rhyngweithiol label parhaol (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 3.3.2).

Cydrannau rhyngweithiol

Mae rhai rheolaethau rhyngweithiol yn colli enw hygyrch (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 4.1.2).

Mae rhai cydrannau rhyngweithiol yn rolau coll (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 4.1.2).

Mae rhai elfennau rhyngweithiol yn dibynnu ar ddeiliad lle am ei enw hygyrch (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 4.1.2).

Canlyniadau chwilio na nodwyd yn rhaglennol ar rai tudalennau (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 4.1.2).

Mae rhyngwynebau tabbed nad ydynt yn cael eu penderfynu yn rhaglennol gan ddefnyddio ARIA (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 4.1.2).

Nid yw'r dudalen gyfredol wedi'i nodi'n rhaglennol ar rai tudalennau (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 4.1.2).

Mae semanteg elfen yn cael eu hatal yn amhriodol ar gyfer rhai delweddau (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 4.1.2).

Defnyddiwyd semanteg dewislen yn amhriodol i rai elfennau (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 4.1.2).

Codio

Mae gwallau parsio wrth farcio tudalennau. Mae'r rhain yn fethiannau technegol i WCAG 2.1 ond efallai na fydd yn cael effaith uniongyrchol ar ddefnyddwyr (WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 4.1.1).

Baich anghymesur

Er mwyn nodi, nid yw Llywodraeth Cymru yn hawlio baich anghymesur.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

 • Recordiwyd ymlaen llaw sain a fideo a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2020
 • Sain byw a fideo. Os cedwir fideo byw ar y safle am fwy na 14 diwrnod, yna fe'i hystyrir yn fideo wedi'i recordio ymlaen llaw ac efallai na fydd wedi'i eithrio mwyach.
 • PDFs neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 - oni bai bod angen iddynt ddefnyddio gwasanaeth, er enghraifft ffurflen sy'n eich galluogi i wneud cais am gwrs.
 • Casgliadau treftadaeth fel llawysgrifau wedi'u sganio
 • Mapiau - ond bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth hanfodol mewn fformat hygyrch fel cyfeiriad
 • Cynnwys trydydd parti y tu allan i reolaeth y sefydliad

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 14 Mehefin 2023. Cafodd ei ddiweddaru ddiwethaf ar 25 Awst 2023.

Profwyd y gwasanaeth hwn ddiwethaf ar 4 Gorffennaf 2023. Cynhaliwyd y prawf gan AbilityNet.