Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am glywed eich barn ar reoliadau a chanllawiau statudol drafft. Bydd y rhain yn sefydlu cynllun trwyddedu gorfodol ar gyfer aciwbigo, tyllu'r corff, electrolysis a tatwio.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
8 Ebrill 2024
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Dogfennau ymgynghori

Rheoliadau trwyddedau triniaeth arbennig (Cymru) 202X, drafft , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 874 KB

PDF
874 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Rheoliadau unigolion sydd wedi eu hesemptio o ran triniaethau arbennig (Cymru) 202X, drafft , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 301 KB

PDF
301 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Rheoliadau mangreoedd a cherbydau a gymeradwywyd o ran triniaethau arbennig (Cymru) 202X, drafft , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 996 KB

PDF
996 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Rheoliadau pwyllgorau trwyddedu triniaethau arbennig (Cymru) 202x, drafft , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 336 KB

PDF
336 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Rheoliadau gwrthrychau rhagnodedig ar gyfer tyllu'r corff (Cymru) 202X, drafft , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 200 KB

PDF
200 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwybodaeth ychwanegol

Mae ymgynghoriad ar yr egwyddorion ar gyfer sefydlu cynllun trwyddedu gorfodol ar gyfer y triniaethau arbennig a enwir eisoes wedi’i gynnal gennym.

Mae rheoliadau a chanllawiau statudol drafft wedi cael eu llunio yn dilyn yr ymgynghoriad hwnnw. Hoffem eich gwahodd i roi sylwadau ar y testunau drafft hyn yn yr ymgynghoriad. Wedi hynny, byddwn yn dechrau ar y broses ddeddfu yn y Senedd.

Mae rhan 4 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 yn nodi'r fframwaith cyfreithiol. Y bwriad yw cychwyn rhan 4 o'r ddeddf a rhoi'r cynllun trwyddedu ar waith yn ei gyfanrwydd.

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn para 8 wythnos.
 

Help a chymorth

Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon mewn print bras, mewn Braille neu mewn ieithoedd eraill.

Am fwy o wybodaeth amdano’r ymgynghoriad hwn, e-bostiwch TriniaethauArbennig@llyw.cymru.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 8 Ebrill 2024, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Ymgynghoriad ar Drwyddedu Triniaethau Arbennig
Is-adran Blaenoriaethau Diogelu Iechyd y Cyhoedd
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ