Neidio i'r prif gynnwy

Hoffem gael eich barn ar reolau drafft i egluro a chryfhau partneriaethau rhanbarthol sy’n effeithio ar iechyd a gofal cymdeithasol.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
9 Gorffennaf 2024
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae'r ddogfen ymgynghori hon yn gofyn am farn ar Reoliadau (drafft) Trefniadau Partneriaeth (Diwygiadau Amrywiol etc.) (Cymru) 2024. Mae'r Rheoliadau drafft yn diwygio'r setiau canlynol o reoliadau:

Dogfennau ymgynghori

Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2024 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 217 KB

PDF
217 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Help a chymorth

Mae fersiwn print bras, Braille ac ieithoedd amgen o’r ddogfen hon ar gael ar gais.

Partneriaethau ac Integreiddio
Y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio
Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

partneriaethauacintegreiddio@llyw.cymru

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 9 Gorffennaf 2024, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Partneriaethau ac Integreiddio  
Y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio
Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays 
Caerdydd 
CF10 3NQ