Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 16 Mehefin 2013.

Cyfnod ymgynghori:
25 Mawrth 2013 i 16 Mehefin 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o ymatebion ac ymateb Llywodraeth Cymru (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 87 KB

PDF
87 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Mynegai ymatebion (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 64 KB

PDF
64 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymatebion rhan 1 (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymatebion rhan 2 (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymatebion rhan 3 (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am gael eich barn ar reoliadau arfaethedig fydd yn ei gwneud hi'n orfodol i osod systemau chwistrellu a systemau atal tân mewn tai newydd a thai wedi'u haddasu.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Ym mis Chwefror 2011 pasiodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru Fesur Diogelwch Tân Domestig (Cymru) 2011. Mae’r Mesur yn ein galluogi i gyflwyno rheoliadau fydd yn ei gwneud hi’n orfodol gosod systemau atal tân mewn tai newydd a thai wedi’u haddasu.

Beth yw’r broblem?

Mae nifer y bobl sy’n cael eu lladd neu eu hanafu mewn tanau yn eu cartrefi yn dal i fod yn rhy uchel ac rydym am leihau’r ffigur hwn.

Beth ydym ni’n ei gynnig?

Rydym yn cynnig gwneud newidiadau i Ran B o’r Rheoliadau Adeiladu a gosod y safonau technegol angenrheidiol drwy ddiwygio Rhifynnau 1 a 2 o Rhan B o’r Ddogfen Cymeradwyo Rheoliadau Adeiladu.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn cynnwys cynigion ar gyfer y canlynol:

  • rhoi’r rhan 1 o’r Mesur ar waith sef y rhan sy’n gwneud hi’n orfodol bod deiliad pob preswylfa sy’n dod o dan y rheoliad yn gosod system awtomatig ar gyfer atal tân sy’n gweithio’n effeithiol 
  • gwneud newidiadau i’r Rheoliadau Adeiladu trwy gyflwyno rheoliad newydd er mwyn bodloni’r hyn y mae’r Mesur yn gofyn amdano
  • gwneud newidiadau i rifynnau 1 a 2 o Ran B o’r Dogfennau sydd wedi’u Cymeradwyo.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 271 KB

PDF
271 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cost benefit analysis of residential sprinklers (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 675 KB

PDF
675 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Regulatory impact assessment (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 207 KB

PDF
207 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Summary of significant changes to Approved Document B (Wales) (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 263 KB

PDF
263 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Approved document B: Volume 1 - Dwellinghouses (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Approved document B: Volume 2 - Buildings other than dwellinghouses (Saesneg yn unig) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 5 MB

PDF
5 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.