Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 16 Ionawr 2024.

Cyfnod ymgynghori:
10 Hydref 2023 i 16 Ionawr 2024
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym eisiau eich barn ar ein cynigion ar gyfer newidiadau i bolisi a'r gyfraith, i roi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar:

  • ddiwygio’r ddeddfwriaeth graidd bresennol sy’n ymwneud â digartrefedd 
  • rôl gwasanaeth cyhoeddus Cymru o ran atal digartrefedd
  • cynigion wedi'u targedu i atal digartrefedd i'r rhai yr effeithir arnynt yn anghymesur
  • mynediad i dai
  • sut i weithredu

Yn unol â'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol cyhoeddedig, rydym wedi cywiro'r Papur Gwyn ar dudalen 82, i gynnwys y cynnig hepgor canlynol:

  • Yn ogystal â chryfhau arfer o dan ddeddfwriaeth bresennol, rydym yn cynnig egluro o fewn deddfwriaeth na ddylid lletya unrhyw blentyn 16 neu 17 oed mewn llety dros dro heb gefnogaeth ac i'r rhai sy'n gadael gofal cymdeithasol neu'r system cyfiawnder ieuenctid, mae'n benodol waharddedig defnyddio'r system ddigartrefedd fel llwybr allan o ofal neu gyfiawnder ieuenctid. Yn hytrach, dylid cynllunio, a gwneud trefniadau ar gyfer llety ymlaen llaw

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dogfen ymgynghori: fersiwn i blant a phobl ifanc , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 4 MB

PDF
4 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dogfen ymgynghori: hawdd ei ddeall , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dyraniadau: deall mwy, yng nghyd-destun digartrefedd yng Nghymru , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 903 KB

PDF
903 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad effaith rheoleiddiol drafft , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad effaith integredig , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.