Neidio i'r prif gynnwy

Rhoi gwybod am weithgarwch twyll

Ffurflen ar-lein

Llenwch ein ffurflen dwyll ar-lein.

Ffôn

0300 0256480

Post neu e-bost

Lawrlwythwch ein ffurflen dwyll ac e-bostiwch hi at counterfraud@llyw.cymru neu postiwch i:

Y Tîm Gwrth-dwyll 
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd 
CF10 3NQ

Y camau nesaf

Byddwn yn ymchwilio i'r pryderon a godwyd. Os ydych wedi rhoi eich caniatâd inni gysylltu â chi, byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich pryderon ymhellach.