Neidio i'r prif gynnwy

Gallai gwaith ar atig neu do effeithio ar ystlumod. Bydd angen ichi ystyried rhywogaethau a warchodir wrth gynllunio gwaith o'r fath. Efallai y bydd angen cynnal arolwg, ac efallai y bydd angen trwydded os oes ystlumod yn defnyddio'r adeilad.

Cliciwch yma i gysylltu â Cyfoeth Naturiol Cymru i gael rhagor o gyngor.