Neidio i'r prif gynnwy

Bydd y cyfarfod yma bellach yn cael ei gynnal trwy gyswllt Microsoft TEAMS a fydd yn cael ei anfon atoch drwy e-bost. Os oes gennych Microsoft TEAMS ar eich cyfrifiadur, cliciwch ar y ddolen ‘Join Microsoft Teams Meeting' ar yr amser priodol. Os nad oes gennych Microsoft TEAMS, gallwch ei lawrlwytho am ddim.

10:30 Eitem 1: Croeso a Chyflwyniadau (Amelia John, Llywodraeth Cymru)

10:40 Eitem 2: Addasiadau Newid Hinsawdd (Carolyn Hayles, Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

11:00 Eitem 3: Mesurau effeithlonrwydd ynni ar gyfer adeiladau traddodiadol a hanesyddol & Chyflwyniad i'r broses Asesiadau o'r Effaith ar Dreftadaeth (Jill Fairweather & Judith Alfrey, Llywodraeth Cymru)

11:30 Eitem  4: Datblygu Dangosfwrdd ar ddata sy'n ymwneud â Thlodi Tanwydd (Rachel Bowen, Llywodraeth Cymru)

11:50 Eitem 5: Egwyl cysur

12:00 Eitem 6:  Safon Ansawdd Tai Cymru: datblygiadau hyd yma, y safon newydd, llinellau amser a casglu data (Cathy Johnson & Gowan Watkins, Llywodraeth Cymru)

12:20 Eitem 7: Diweddariad am ddadansoddiad sy'n berthnasol i effeithlonrwydd ynni cartrefi (Tony Wilkins, SYG)

12:40 Eitem 8:  Holi ac Ateb (Amelia John, Llywodraeth Cymru)

12:55 Eitem 9: Cloi

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar Ddydd Mercher 18 Mai 2022.