Neidio i'r prif gynnwy

Sut yr ydym yn diwallu’r anghenion sgiliau yn 2023 a’r hyn a gynllunnir wrth symud ymlaen.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Chwefror 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Camau gweithredu a gyflawnwyd yn 2023

Cyhoeddwyd ein Cynllun Gweithredu Sgiliau Sero Net

Wedi gweithgareddau meithrin cysylltiadau helaeth gydag ystod ehangach o randdeiliaid, cyhoeddwyd ein cynllun gweithredu cyntaf. Mae'r cynllun yn nodi ar draws 7 maes blaenoriaeth, o weithredu a 36 o gamau gyda'r nod o ddarparu sgiliau sy'n cefnogi'r newid i sero net.

Camau gweithredu byw ar gyfer 2023

Ymgynghoriad Sgiliau Sero Net

Rydym yn ceisio barn ar sgiliau sero net yng Nghymru i adeiladu ar y dystiolaeth a nodwyd yn y cynllun gweithredu sgiliau sero net.

  • Mae ein hymgynghoriad sgiliau ar draws sectorau bellach ar agor: rydym yn ymgymryd ag ymgynghoriad ar draws sectorau i geisio nodi gofynion penodol o ran sgiliau. Mae'r ymgynghoriad yn nodi'r sefyllfa bresennol o ran sgiliau ar gyfer pob sector ac yn adeiladu ar y canfyddiadau a lywiodd y Cynllun Gweithredu Sgiliau Sero Net.
  • Gofynnir i'r holl randdeiliaid sydd â diddordeb mewn cyfrannu a llywio'r sgiliau sydd eu hangen i gefnogi ein taith sero net ymateb i'r ymgynghoriad a fydd yn para tri mis

 

Camau gweithredu arfaethedig ar gyfer 2023

Parhau â chyfnod gweithredu'r cynllun i gynnwys:

  • Cymorth wedi'i dargedu i gyflogwyr
  • Ymgyrch codi ymwybyddiaeth a digwyddiadau Gweinidogol
  • Cynnal cysylltiadau cryf â diwydiant a rhanddeiliaid i lunio anghenion o ran sgiliau a'r hyn sy'n cael ei gynnig

Camau gweithredu arfaethedig ar gyfer 2024

  • Cyhoeddi adroddiad ar ganlyniadau'r ymgynghoriad.
  • Datblygu a chyhoeddi mapiau sgiliau ar gyfer sectorau.
  • Parhau â'r cyfnod gweithredu.