Neidio i'r prif gynnwy

Data am staff meddygol, deintyddol, nyrsio a bydwreigiaeth ar 30 Medi 2017.

Chart yn dangos y nifer o staff a gyflogir yn uniongyrchol gan Y GIG yng Nghymru pob blwyddyn rhwng 1996 a 2017, yn ôl grŵp staff. Mae’r chart yn dangos fod ers 1996 mae'r nifer y staff cyfwerth ag amser llawn wedi cynyddu o 45.6%, a 2.1% yn y flwyddyn ddiweddaraf.

Rhwng 30 Medi 2016 a 30 Medi 2017 (o ran niferoedd cyfwerth llawn amser)

  • Bu cynnydd o 1,629 (2.1%) yn nifer staff y GIG a gyflogir yn uniongyrchol i 77,917.
  • Bu cynnydd o 88 (1.4%) yn y staff meddygol a deintyddol i 6,321.
  • Bu cynnydd o 136 (0.5%) yn nifer y staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd i 29,524.
  • Bu cynnydd o 370 (2.9%) yn nifer y staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegol i 12,799.
  • Bu cynnydd o 804 (4.6%) yn nifer y staff gweinyddol ac ystadau i 17,384.
  • Bu cynnydd o 231 (2.0%) yn nifer y staff arall (yn cynnwys cynorthwywr gofal iechyd, staff cymorth a staff ambiwlans) i 11,890.

Adroddiadau

Staff a gyflogir yn uniongyrchol gan y GIG, 30 Medi 2017 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 588 KB

PDF
Saesneg yn unig
588 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.