Neidio i'r prif gynnwy

Nifer o unedau tai sydd yn berchen neu’n rhannol berchen ac yn cael eu rheoli gan holl landlordiaid cymdeithasol ar 31 Mawrth 2023.

Mae'r datganiad hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gesglir yn flynyddol gan bob landlord cymdeithasol yng Nghymru.

Cyflwynir gwybodaeth am gyfanswm y stoc a'r math o stoc y mae'r holl landlordiaid cymdeithasol yng Nghymru yn berchen arni neu'n berchen arni'n rhannol ar 31 Mawrth 2023, gan gynnwys tai cymdeithasol a mathau eraill o dai. Mae hefyd yn rhoi gwybodaeth am renti wythnosol cyfartalog ar gyfer yr holl unedau tai cymdeithasol hunangynhwysol fel y'u pennir ar 1 Ebrill 2023 ar gyfer y flwyddyn ariannol ganlynol, 2023-24.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Craig Mcleod

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.