Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 11 Medi 2023.

Cyfnod ymgynghori:
19 Mehefin 2023 i 11 Medi 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym yn gofyn am eich barn ar Strategaeth Tlodi Plant ddrafft Cymru.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar 5 amcan a fydd, yn ein barn ni, yn newid bywydau plant a phobl ifanc mewn tlodi:

  1. Lleihau costau a gwneud y mwyaf o incwm teuluoedd.
  2. Creu llwybrau allan o dlodi.
  3. Cefnogi lles plant a theuluoedd, gan gynnwys y rhai sydd â nodweddion gwarchodedig.
  4. Sicrhau bod plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn cael eu trin ag urddas a pharch gan wasanaethau cymorth.
  5. Sicrhau gwaith trawslywodraethol effeithiol.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori: fersiwn hawdd ei ddall , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dogfen ymgynghori: fersiwn pobl ifanc , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 6 MB

PDF
6 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

FFurlen ymateb: fersiwn hawdd ei ddall , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 409 KB

PDF
409 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.