Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 11 Medi 2023.

Cyfnod ymgynghori:
19 Mehefin 2023 i 11 Medi 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Yn dilyn canlyniad y broses ymgynghori, cyhoeddwyd fersiwn derfynol Strategaeth Tlodi Plant Cymru 2024 ym mis Ionawr 2024

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 303 KB

PDF
303 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym yn gofyn am eich barn ar Strategaeth Tlodi Plant ddrafft Cymru.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar 5 amcan a fydd, yn ein barn ni, yn newid bywydau plant a phobl ifanc mewn tlodi:

  1. Lleihau costau a gwneud y mwyaf o incwm teuluoedd.
  2. Creu llwybrau allan o dlodi.
  3. Cefnogi lles plant a theuluoedd, gan gynnwys y rhai sydd â nodweddion gwarchodedig.
  4. Sicrhau bod plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn cael eu trin ag urddas a pharch gan wasanaethau cymorth.
  5. Sicrhau gwaith trawslywodraethol effeithiol.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori: fersiwn hawdd ei ddall , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dogfen ymgynghori: fersiwn pobl ifanc , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 6 MB

PDF
6 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

FFurlen ymateb: fersiwn hawdd ei ddall , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 409 KB

PDF
409 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.