Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 12 Chwefror 2024.

Cyfnod ymgynghori:
21 Tachwedd 2023 i 12 Chwefror 2024
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem gael eich barn ar gynigion i ddiwygio dyddiadau’r tymhorau ysgol. Bwriad hyn yw creu tymhorau sy’n fwy cyfartal o ran hyd, gyda’r gwyliau wedi ei ddosbarthu yn fwy cyson, ar gyfer ysgolion a gynhelir yng Nghymru.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar dri mater:

  • Yr egwyddor o addasu’r flwyddyn ysgol
  • Opsiynau ar gyfer gweithredu newidiadau i’r flwyddyn ysgol gan gynnwys gwneud newidiadau yn y flwyddyn ysgol 2025 i 2026
  • Dyddiadau tymhorau arfaethedig ar gyfer blwyddyn ysgol 2025 i 2026
     

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori: fersiwn hawdd ei ddeall , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dogfen ymgynghori: Atodiad A , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 114 KB

PDF
114 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwybodaeth ychwanegol

Ysgolion a gynhelir yw’r ysgolion hynny a ariennir yn bennaf gan awdurdod lleol. Mae hyn yn cynnwys ysgolion meithrin a gynhelir, ysgolion cynradd, canol ac uwchradd a gynhelir, ac unedau cyfeirio disgyblion.

Help a chymorth

Rhagor o wybodaeth a dogfennau cysylltiedig

Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon mewn print bras, mewn Braille neu mewn ieithoedd eraill.

Manylion cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth:

Y Gangen Amser Ysgol
Y Gyfarwyddiaeth Addysg
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

E-bost: archwiliordefnyddoamserysgol@llyw.cymru