Neidio i'r prif gynnwy

Pryd i ddefnyddio tablau a sut i’w gwneud yn ddealladwy.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pryd i’w defnyddio

Dim ond er mwyn cyflwyno data y dylech ddefnyddio tablau, dylai’r data yma fod yn rhifol fel arfer. Peidiwch â defnyddio tablau i gyflwyno gwybodaeth y gallech ei dangos ar ffurf rhestr. Enghreifftiau o sut i drosi tablau sy'n cynnwys testun yn unig yn ffurfiau eraill sy’n cynnwys testun yn unig ac sy’n fwy hygyrch a hawdd eu defnyddio.

Gwneud tablau’n ddealladwy

Rhaid cynnwys rhes pennawd ar dabl i esbonio beth sy’n cael ei gynnwys yn y colofnau.  

Enghraifft o dabl ag 1 pennawd
Methu â chyflwyno ffurflen dreth mewn da bryd Cosb
1 diwrnod yn hwyr £100
6 mis yn hwyr £300 yn ychwanegol neu 5% o unrhyw dreth sydd heb ei dalu, pa un bynnag sydd fwyaf
12 mis yn hwyr £300 arall neu 5% o unrhyw dreth sydd heb ei dalu, pa un bynnag sydd fwyaf
Enghraifft o dabl â 2 bennawd
  30 awr yr wythnos neu fwy

Llai na 30 awr yr wythnos

16 i 24 oed £4000 £2000
25 oed a hŷn £2000 £1000
Ailgyflogi prentisiaid a ddiswyddwyd £2600 £1300

Arddull

Cadwch y testun yn y celloedd yn gryno ac yn glir, a dilynwch y canllaw arddull. Rhaid ichi:

 • alinio penawdau a data mewn colofnau i’r ochr dde er mwyn gallu cymharu rhifau
 • gosod coma mewn rhifau dros 999 i sicrhau eglurder, er enghraifft 9,000

Cewch wyro oddi wrth arddull LLYW.CYMRU er mwyn: 

 • byrhau enwau misoedd i arbed lle, er enghraifft, Ion, Chwe
 • defnyddio gwahannod i ddangos rhychwant rhwng rhifau, er enghraifft, 500-900
 • defnyddio rhifau drwy’r tabl (peidiwch â defnyddio trefnolion, er enghraifft, cyntaf, ail, 10fed)

Dylech osgoi rhannu celloedd unigol neu gyfuno nifer o gelloedd.

Maint

Mae maint y tabl yn effeithio ar ba mor hawdd yw hi i bobl ei ddarllen a’i ddeall.  

Ni ddylai tabl fod yn llai na 2 golofn a 3 rhes (gan gynnwys pennawd colofn), ond os yw’ch tabl mor fach â hynny, efallai y byddai’n well defnyddio testun normal.

Ceisiwch beidio â defnyddio mwy na 4 colofn. Gan ddibynnu ar y testun, gall tablau o’r fath ffitio’n gyfforddus ar sgrin ffôn clyfar fel arfer. Os yw'n edrych yn ormod, ystyriwch rannu’ch data rhwng tablau.

Defnyddio’r offeryn tabl yn Drupal

I fewnosod tabl mewn paragraff cynnwys:

 1. dewiswch yr eicon tablau ar y bar offer
 2. dewiswch nifer y rhesi a'r colofnau y mae eu hangen arnoch ar gyfer eich tabl
 3. dewiswch yr opsiwn cywir ar gyfer y pennawd fel bod y testun yn y pennawd yn cael ei labelu (First row, first column neu both)
 4. ychwanegwch destun y pennawd er mwyn rhoi teitl i’r tabl
 5. dewiswch OK i greu’r tabl ac ewch ati i’w lenwi yn ôl yr angen

Dylech gopïo a gludo tablau data i mewn i Drupal i sicrhau bod y data yn gywir.

Pan fyddwch yn copïo a gludo tabl i Drupal, i sicrhau bod penynnau colofnau a rhesi yn cael eu fformatio'n gywir, mae angen i chi eu diffodd ac yna eu troi yn ôl ymlaen:

 1. de ddewiswch y tabl a dewis Table Properties
 2. newidiwch ddewis y pennyn i None
 3. dewiswch OK
 4. newidiwch ddewis y pennyn i First row, First column neu both
 5. dewiswch OK

Defnyddir first row ar gyfer tabl os dim ond yn y rhes gyntaf y mae penawdau (tabl enghreifftiol ag 1 pennawd).

Defnyddir first column ar gyfer tablau os dim ond yn y golofn gyntaf y mae penawdau. 

Defnyddir both ar gyfer tablau lle mae penawdau yn y rhes uchaf a’r golofn gyntaf (tabl enghreifftiol â 2 bennawd). Os oes gennych gell gwag yn eich rhes pennawd neu yn eich colofn pennawd, bydd hynny’n achosi gwall hygyrchedd. Rhaid ichi dde-glicio ar y gell, dewis Cell Properties a newid Cell Type i Data.

Defnyddiwch y ddewislen style yn y bar offer i alinio data’r gell i table cell align right.