Neidio i'r prif gynnwy

Aelodaeth o'r Grŵp Tasglu Presenoldeb Cenedlaethol.

 

Aelodau presennol

Rôl a sefydliad

Enw

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro

Catherine Evans
Is-Cadeirydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru (Cyfarwyddwr Addysg Abertawe)   Helen Morgan-Rees

Pennaeth Ysgol Rithwir

Sharon Williams

Arweinydd presenoldeb Awdurdod Lleol, Rhondda Cynon Taf

Daniel Williams

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol

Dr Rhiannon Cobner
Cyfarwyddwyr Strategol: Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Dinas Casnewydd Sally Jenkins

Swyddog Polisi Dysgu Gydol Oes (Ieuenctid) CLlLC

Tim Opie
Cydlynydd Amddifadedd a Heriau Gwledig Gareth Lewis

Prif Weithredwr, AGAA

Tegwen Ellis

Cydymaith AGAA, Uwch Weithiwr Ieuenctid, Torfaen

Gavin Gibbs

Cydymaith AGAA Gwasanaeth Gwirfoddol Cymru

Marco Gill-Cerventes
Cyfarwyddwr, NAHT Cymru Laura Doel
Cyfarwyddwr, ASCL Cymru Eithne Hughes

Cadeirydd Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, Cymru

Dr Rowena Christmas
Swyddog dros Gymru, Coleg Brenhinol Pediatreg a Iechyd Plant Dr Nick Wilkinson

Athro Iechyd Cyhoeddus a Seiciatreg, Prifysgol Abertawe

Professor Ann John

Comisiynydd Plant Cymru

Rocio Cifuentes

Rheolwr Tystiolaeth ac Ymchwil

Warren Earl

Cyfarwyddwr Polisi, Plant yng Nghymru  

Sean O’Neill

Uwch Reolwr Rhaglen Ysgolion Heddlu Cymru 

Bethan James

Athro Addysg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Professor David Egan
Senedd Ieuenctid Ruben Kelman a Keira Bailey-Hughes

Pennaeth Adran, Ehangu Cyfranogiad, Coleg Caerdydd a’r Fro

Wayne Carter