Neidio i'r prif gynnwy

Beth rydym yn ei wneud

Bydd y Tasglu yn darparu cyfeiriad strategol i wella lefelau ymgysylltu a phresenoldeb dysgwyr. Bydd yn gosod blaenoriaethau ac yn nodi camau gweithredu pellach, gan dynnu ar dystiolaeth ac adeiladu ar enghreifftiau o ysgolion ledled Cymru. Bydd yn rhannu arferion gorau yn ogystal â thystiolaeth genedlaethol a rhyngwladol ar yr hyn sy'n gweithio.

Gwybodaeth gorfforaethol

Cyswllt

CCD.SAS@llyw.cymru