Neidio i'r prif gynnwy

Mae’r adroddiad hwn yn darparu casgliadau o arolwg gyda rhanddeiliaid Tasglu’r Cymoedd. Y nod oedd casglu daliadau ar y rhaglen, gan gynnwys heriau, manteision a blaenoriaethau.

Cynhaliwyd yr arolwg ar gyfer rhanddeiliaid allweddol Tasglu’r Cymoedd ar-lein. Nod yr ymchwil oedd:

  • casglu gwybodaeth am yr hyn roedd rhanddeiliaid yn ei feddwl o’r rhaglen
  • edrych ar ddealltwriaeth rhanddeiliaid o waith y rhaglen
  • archwilio sut roedd rhanddeiliaid yn gweld heriau yn eu gwaith gyda’r rhaglen
  • archwilio sut roedd rhanddeiliaid yn gweld manteision a oedd yn deillio o Dasglu’r Cymoedd
  • canfod blaenoriaethau i’r dyfodol ar gyfer y Cymoedd

Cyswllt

Hannah Browne Gott

Rhif ffôn: 0300 062 8016

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.