Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar ffactorau sy'n gysylltiedig â phobl yn teimlo'n ddiogel yn eu hardal leol ar gyfer Ebrill 2013 i Fawrth 2014.

Roedd pobl yn fwy tebygol o deimlo'n ddiogel os oeddent:

 • yn wrywaidd
 • mewn iechyd da
 • heb anabledd neu salwch cyfyngus hirdymor
 • heb grefydd
 • yn byw mewn ardal wledig
 • wedi cael addysg hyd at lefel gradd neu uwch
 • dan 70 oed
 • yn teimlo’n weddol fodlon neu’n fodlon iawn â'u bywydau
 • yn teimlo eu bod yn perthyn i'r ardal leol
 • yn byw yn y cymunedau mwyaf diogel (yn ôl lefelau a gofnodwyd o fwrgleriaeth, troseddau treisgar, dwyn, niwed troseddol, ymddygiad gwrthgymdeithasol a thân)
 • cytuno bod yr ardal leol yn rhydd rhag graffiti a fandaliaeth.

Adroddiadau

Pwy sydd fwyaf tebygol o deimlo’n ddiogel yn eu hardal leol?, Ebrill 2013 i Mawrth 2014 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 489 KB

PDF
489 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.