Neidio i'r prif gynnwy

Ystyrir bod aelwyd mewn tlodi tanwydd os na allant gadw ei gartref yn gynnes am gost resymol.

Prif ffynhonnellau’r gwybodaeth yma ydy’r Arolwg Eiddo Byw yng Nghymru 2008, Arolwg Cyflwr Tai Cymru 2017-18 a Model Ynni Domestig y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREDEM).

Cyswllt

Tim Evans

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.