Neidio i'r prif gynnwy

Data am hysbysiadau cosb benodedig, achosion llys, troseddau cyffuriau ac yfed a gyrru, a phrofion anadl ar gyfer 2018.

Hysbysiadau cosb benodedig

  • Yn 2018, rhoddodd yr heddlu a wardeiniaid traffig 74,500 o hysbysiadau cosb benodedig yng Nghymru, sef cynnydd o 13% o’i gymharu â 2017. Troseddau terfynau cyflymder oedd 73% (54,500) o’r rhain.
  • Yn y blynyddoedd diwethaf, mae hysbysiadau cosb benodedig wedi gostwng yn gyson o dros 112,000 yn 2012.

Achosion llys

  • Erlynwyd 56,300 o droseddau moduro yng Nghymru yn 2018.
  • Y grwpiau troseddau mwyaf cyffredin oedd 'troseddau terfynau cyflymder' (17,300), 'troseddau cofrestru a threth cerbyd' (10,700) a 'troseddau yswiriant cerbydau' (10,400).

Damweiniau yn ymwneud â yfed a gyrru

  • Yn 2017, bu tua 5% o ddamweiniau ffyrdd wedi’u cofnodi yng Nghymru yn cynnwys un neu fwy o yrwyr wedi’u amharu gan alcohol. Bu’r cyfran yn fwy am ddamweiniau a arweiniodd at farwolaeth neu anaf difrifol, at 8%.
  • Canfuwyd bod gan 13% o yrwyr cerbydau modur a laddwyd yng Nghymru lefel alcohol y gwaed dros y terfyn cyfreithiol, o gymharu â 15% ym Mhrydain Fawr.

Profion anadl

  • Yn 2018, cynhaliwyd 37,000 o brofion anadl yng Nghymru. Roedd canlyniad 4,500 o’r rhain (12%) yn bositif, sef gostyngiad o 1.6% o’i gymharu â 2017.

Rhagor o wybodaeth

Cyfunwyd adroddiadau ‘Troseddwyr moduro’ ac ‘Yfed a gyrru’ yn un adroddiad i symleiddio profiad y defnyddiwr.

Adroddiadau

Troseddau moduro, 2018 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 700 KB

PDF
Saesneg yn unig
700 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.