Neidio i'r prif gynnwy

Data am hysbysiadau cosb benodedig, achosion llys, troseddau cyffuriau ac yfed a gyrru, a phrofion anadl ar gyfer 2019.

Hysbysiadau cosb benodedig

  • Yn 2019 rhoddodd yr heddlu a wardeiniaid traffig yng Nghymru 74,400 o hysbysiadau cosb benodedig, ffigur tebyg i’r nifer yn y flwyddyn flaenorol. Roedd troseddau terfynau cyflymder yn cyfrif am 81% o’r hysbysiadau cosb benodedig yn 2019.
  • Yn y blynyddoedd diwethaf mae hysbysiadau cosb benodedig wedi gostwng yn gyson o dros 112,000 yn 2012.

Achosion llys

  • Erlynwyd 56,800 o droseddwyr moduro yng Nghymru yn 2019.

Damweiniau’n gysylltiedig ag yfed a gyrru (data 2018)

  • Amcangyfrifir bod 5% o’r holl ddamweiniau wedi eu cofnodi yng Nghymru yn 2018 yn cynnwys o leiaf un gyrwyr yr amharwyd arno gan alcohol. Ar gyfer damweiniau lle cafodd rhywun ei ladd neu ei anafu’n ddifrifol roedd y ganran yn uwch, sef 7%.
  • Cafwyd bod gan 10% o yrwyr cerbyd modur a laddwyd yng Nghymru lefel o alcohol yn eu gwaed dros y terfyn cyfreithiol. Mae’r ffigur hwn yn is na’r ganran ar gyfer Prydain Fawr (14%).

Profion anadl sgrinio

  • Yn 2019, cynhaliwyd 32,500 o brofion anadl yng Nghymru. Roedd 4,600 o’r profion hyn yn bositif, neu wedi cael eu gwrthod (14%), cynnydd o ddau bwynt canran o’i gymharu â 2018.
  • Yn 2019, cafodd 183 o yrwyr a oedd wedi cael damwain ganlyniad prawf anadl positif. Roedd hyn yn gynnydd o 39 (27%) o’i gymharu â 2018.

Adroddiadau

Troseddau moduro, 2019 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 571 KB

PDF
Saesneg yn unig
571 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.