Neidio i'r prif gynnwy

Data am hysbysiadau cosb benodedig, achosion llys, troseddau cyffuriau ac yfed a gyrru, a phrofion anadl ar gyfer 2021.

Cafodd pandemig y coronafeirws (COVID-19) effaith sylweddol ar draffig ffyrdd a chofnododd yr heddlu ddamweiniau ac anafusion ar y ffyrdd yng Nghymru yn 2020 a 2021 wrth i gyfyngiadau gael eu rhoi ar waith ynghylch sut, ble a pham y gallai unigolion deithio.  Yn gyffredinol, arweiniodd y cyfyngiadau at lai o draffig ar gyfer pob math o gerbydau modur sy'n debygol o fod wedi effeithio ar yr ystadegau a gyflwynir yn y datganiad hwn.

Hysbysiadau cosb benodedig

  • Yn 2021 dyfarnwyd cyfanswm o 74,400 o hysbysiadau cosb benodedig yng Nghymru, sy’n gynnydd o 17% o’i gymharu â 2020 ac yn debyg i’r nifer a ddyfarnwyd yn 2019.
  • Troseddau yn ymwneud â therfynau cyflymder oedd yn gyfrifol am 83% o’r hysbysiadau cosb benodedig a ddyfarnwyd yn 2021.
  • Ers 2012, mae nifer yr hysbysiadau cosb benodedig sydd wedi’u rhoi yng Nghymru wedi gostwng ar y cyfan o nifer uchel o 112,400.

Achosion llys

  • Erlynwyd 57,753 o droseddwyr moduro yng Nghymru yn 2021, sy’n gynnydd o 27% o’i gymharu â 2020 ac sy’n 2% yn uwch na’r nifer yn 2019.

Damweiniau’n gysylltiedig ag yfed a gyrru (data 2020)

  • Yn 2020 amcangyfrifwyd bod 8% o’r holl ddamweiniau a gafodd eu cofnodi a 9% o’r holl anafusion yng Nghymru yn cynnwys o leiaf un gyrrwr yr amharwyd arno gan alcohol.
  • Amcangyfrifwyd bod 14% o’r holl anafusion angheuol yn 2020 yn rhan o gwrthdrawiadau yn ymwneud i alcohol.
  • Cafwyd bod gan 18% o yrwyr cerbyd modur a laddwyd yng Nghymru lefel o alcohol yn eu gwaed dros y terfyn cyfreithiol.

Profion anadl sgrinio

  • Yn 2021, cynhaliwyd 18,462 o brofion anadl yng Nghymru, sy’n ostyngiad o 24,800 yn 2020. Yn 2021, roedd 2,900 o’r profion hyn (16%) naill ai’n bositif, neu wedi cael eu gwrthod, o'i gymharu â 3,600 (14%) yn 2020.
  • Yn 2021, cafodd 153 o yrwyr a oedd wedi cael damwain ganlyniad prawf anadl positif. Roedd hyn yn ostyngiad o 17 (13%) o’i gymharu â 2020.

Adroddiadau

Troseddau moduro, 2021 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 751 KB

PDF
Saesneg yn unig
751 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

James Khonje

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.