Neidio i'r prif gynnwy

Tystiolaeth ac ymchwil rydym wedi’u casglu ynghyd ynglŷn â diwygio trethi lleol yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Chwefror 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o'r canfyddiadau

Crynodeb o’r canfyddiadau ar raglen diwygio cyllid llywodraeth leol.

Adroddiadau Diweddaru Blynyddol

Adroddiadau’n amlinellu’r cynnydd o ran adolygu fframwaith cyllid llywodraeth leol.

Darllenwch yr Adroddiadau Diweddaru Blynyddol

Ailbrisio'r Dreth Gyngor

Ymchwil ar effeithiau posibl ailbrisio eiddo domestig yng Nghymru.

Adroddiad gan Brifysgol Sheffield a Chanolfan Cydweithredol y DU ar gyfer Tystiolaeth Tai (CaCHE)

Ymchwil dadansoddiad wedi'i ddiweddaru o effaith ailbrisio a diwygio y dreth gyngor yng Nghymru ar draws awdurdodau lleol Cymru 

Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

Ymchwil ar opsiynau ar gyfer diwygio Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor yn y dyfodol, yn enwedig oherwydd effaith cyflwyno Credyd Cynhwysol Llywodraeth y DU.

Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach

Ymchwil i adolygu effeithiolrwydd cynlluniau rhyddhad ardrethi annomestig yng Nghymru

Treth Gwerth Tir Leol

Ymchwil i hyfywedd ymarferol treth gwerth tir leol i Gymru yn lle’r dreth gyngor ac ardrethi annomestig.

Trethi Lleol yn Seiliedig ar Incwm

Ymchwil yn ystyried a allai trethi lleol yng Nghymru gael eu seilio ar asesiadau incwm.

Ystadegau swyddogol

Mae ystadegwyr proffesiynol yn casglu ac yn dadansoddi data i’n helpu i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth gywir.

Ystadegau swyddogol ac ymchwil yn ymwneud â Chynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

Agweddau at dreth cyngor 

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau o arolwg cynrychiadol o agweddau’r cyhoedd at y dreth gyngor.