Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r bwletin yn edrych ar agweddau unigrwydd o ran diffyg perthynas bersonol agos a diffyg cysylltiadau cymdeithasol ehangach ar gyfer Ebrill 2019 i Fawrth 2020.

Roedd 15% o bobl yng Nghymru yn unig yn Ebrill 2019 i Fawrth 2020.

Mae pobl sy’n unig yn fwy tebygol o fod ag un neu fwy o’r nodweddion canlynol:

  • dan 65 oed
  • yn wyn ond ddim yn Brydeinig
  • iechyd gwael yn gyffredinol
  • salwch meddwl
  • ddim yn heterorywiol
  • yn wynebu amddifadedd materol
  • yn sengl, wedi gwahanu, wedi ysgaru neu’n weddw

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.