Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r bwletin yn edrych ar agweddau unigrwydd o ran diffyg perthynas bersonol agos a diffyg cysylltiadau cymdeithasol ehangach ar gyfer Ebrill 2022 i Fawrth 2023.

Roedd 13% o bobl yng Nghymru yn unig yn Ebrill 2022 i Fawrth 2023.

Mae pobl sy’n unig yn fwy tebygol o fod ag un neu fwy o’r nodweddion canlynol:

  • yn rhan o grŵp ethnig lleiafrifol
  • iechyd gwael yn gyffredinol
  • salwch meddwl
  • cymorth gan wasanaethau gofal cymdeithasol
  • yn wynebu amddifadedd materol
  • byw mewn un aelwyd (nad oeddent yn bensiynwyr) oedolyn

Cyswllt

Tîm Arolygon

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.