Neidio i'r prif gynnwy

Cronfa i helpu awdurdodau lleol a mentrau cymdeithasol i gyflawni prosiectau band eang yn lleol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Hydref 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Trosolwg o’r Gronfa Band Eang Lleol

Rydym wedi sicrhau bod £10 miliwn ar gael i helpu awdurdodau lleol a mentrau cymdeithasol i gyflawni prosiectau band eang yn lleol. Dyma un rhan o’n gwaith i helpu i sicrhau bod pawb yn gallu manteisio ar seilwaith digidol cyflym a dibynadwy.

Drwy’r gronfa mae awdurdodau lleol a mentrau cymdeithasol yn gallu darparu datrysiadau band eang arloesol i gymunedau a rhannau o Gymru nad ydynt ar hyn o bryd yn gallu manteisio ar gyflymderau band eang o 30Mbps.

Y broses ymgeisio

Gwnewch gais am gyllid yn ystod cyfnod ymgeisio.

Mae awdurdodau lleol a mentrau cymdeithasol yn cael eu hannog i gydweithio drwy:

  • nodi cymunedau
  • darparu datrysiadau creadigol o ran cysylltedd

Bydd ceisiadau gan sefydliadau unigol hefyd yn cael eu derbyn.

Mae cyllid ar gael er mwyn:

  • darparu band eang cyflym a dibynadwy i’r rhannau hynny o Gymru sydd hebddo ar hyn o bryd
  • creu seilwaith band eang newydd gan gynnwys cyfleusterau ôl-drosglwyddo data
  • uwchraddio’r seilwaith band eang presennol

Bydd ffurflen gais a chanllawiau ar gael yma pan fydd y gronfa ar agor ar gyfer ceisiadau.

Yr hyn ddylech ei wneud os ydych yn breswylydd neu’n fusnes

Gwiriwch gyda’ch awdurdod lleol i wybod a oes ganddynt gynlluniau i gyflwyno band eang yn eich ardal drwy ein Cronfa 

Band Eang Lleol. Mae gan rai awdurdodau lleol swyddogion band eang penodol a fydd yn gallu ateb eich cwestiynau o ran cysylltedd. Yr awdurdodau lleol hynny yw:

Os nad yw eich awdurdod lleol wedi’i restru uchod, cysylltwch â’ch awdurdod yn uniongyrchol.

Os nad oes unrhyw gynlluniau lleol ar gyfer eich ardal, mae’n bosibl y bydd opsiynau eraill ar gael ichi ar gyfer band eang cyflymach. Ewch i’n tudalen ‘Pa opsiynau sydd gennyf?’.