Neidio i'r prif gynnwy

Gall cynlluniau gynnwys gwneud hi’n haws i bobl ddefnyddio safleoedd bws a dulliau o wella amseroedd teithio ar gyfer bysiau. 

Enw’r cynllun

Awdurdod Lleol Dyraniad cyllid ar gyfer 2023 i 2024

Dyraniad cyllid ar gyfer 2024 i 2025

Seilwaith arosfannau bysiau Caerffili

£150,000

 
Datblygu trafnidiaeth yng nghanol y ddinas Caerdydd

£1,006,000

£1,350,000

Cynllun coridorau bysiau strategol: gwella coridor yr A4119 – cam 2D Caerdydd £606,000  
Gwybodaeth amser real ar arosfannau bysiau Caerdydd £204,000 £958,000
Gwella seilwaith ar gyfer bysiau

Sir Gaerfyrddin

£932,000

 
Coridor trefol a llain arfordirol Llanelli

Sir Gaerfyrddin

£100,000  
Seilwaith ar gyfer coridor strategol bysiau TrawsCymru Ceredigion

£950,000

£950,000

Dyraniad craidd ar gyfer bysiau rhanbarthol y Canolbarth Ceredigion (yr awdurdod lleol fydd yn arwain ar ran y rhanbarth) £250,000  
Metro Gogledd Cymru: Gwasanaeth T8 (Corwen – Rhuthun – Yr Wyddgrug  –  Caer)

Sir Ddinbych

£300,000

 
Metro Gogledd Cymru: Gwasanaeth T10  (Bangor – Corwen)

Sir Ddinbych

£200,000  
Dyraniad craidd ar gyfer bysiau rhanbarthol Gogledd Cymru Sir y Fflint (yr awdurdod lleol fydd yn arwain ar ran y rhanbarth)

£250,000

 
Coridor gwyrdd Ardudwy: Llanbedr WelTAG (Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru) 1 a 2 Gwynedd

£300,000

 
Metro Gogledd Cymru: y gwasanaeth sherpa (Parc Cenedlaethol Eryri) Gwynedd £500,000  

Metro Gogledd Cymru – Gwella rhwydwaith bysiau

Gwynedd £500,000  
Rhaglen ranbarthol Metro a Mwy Merthyr Tudful (yr awdurdod lleol fydd yn arwain ar ran y rhanbarth)

£1,000,000

£2,000,000

Rhaglen seilwaith ar gyfer bysiau rhanbarthol Merthyr Tudful (yr awdurdod lleol fydd yn arwain ar ran y rhanbarth) £1,750,000 £2,000,000
Dyraniad craidd ar gyfer bysiau rhanbarthol De-ddwyrain Cymru Merthyr Tudful (yr awdurdod lleol fydd yn arwain ar ran y rhanbarth) £250,000  
Seilwaith arosfannau bysiau Sir Fynwy

£660,000

 
Canolfan trafnidiaeth integredig Castell-nedd Castell-nedd Port Talbot

£280,000

£770,000

Cerbytffordd Cymer Castell-nedd Port Talbot £1,177,000  
Seilwaith arosfannau bysiau

Casnewydd

£300,000

 
Gwella cyfnewidfeydd trafnidiaeth gyhoeddus

Sir Benfro

£625,000

 
Cyfnewidfa Hwlffordd

Sir Benfro

£3,200,000 £3,372,000
Cyfnewidfa Aberdaugleddau

Sir Benfro

£600,000  
Gwella seilwaith i deithwyr a chyfnewidfeydd: Y Trallwng a Machynlleth Powys

£100,000

 
Trawsnewid y stryd fawr: Aberhonddu, y Drenewydd a Chrucywel Powys £100,000  

Yr A4059 - Porth Gogledd Cwm Cynon a Llanharan

Rhondda Cynon Taf

£200,000

 

Blaenoriaeth i fysiau

Rhondda Cynon Taf £200,000  
Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru Abertawe (yr awdurdod lleol fydd yn arwain ar ran y rhanbarth)

£3,800,000

£2,000,000

Peilot bysiau Cwm Tawe

Abertawe £350,000  
Gwelliannau trafnidiaeth gynaliadwy Abertawe £550,000  
Coridor trafnidiaeth gynaliadwy ffordd gyswllt gogleddol y ddinas Abertawe £100,000  
Dyraniad craidd ar gyfer bysiau rhanbarthol De-orllewin Cymru  Abertawe (yr awdurdod lleol fydd yn arwain ar ran y rhanbarth) £250,000  
Seilwaith arosfannau bysiau Bro Morgannwg

£200,000