Neidio i'r prif gynnwy
Enw’r cynllun Awdurdod Lleol Dyraniad cyllid ar gyfer 2023 i 2024
Ffordd Aber-bîg A4046  Blaenau Gwent £830,000
Tirlithriad Troedrhiwfuwch Caerffili £835,000
Ffyrdd cydnerth mewn tywydd garw (pecyn o gynlluniau) Sir Gaerfyrddin £500,000
Amddiffyn rhag llifogydd hen Golwyn Conwy £260,000
Pont newydd Llannerch Sir Ddinbych £380,000
Cam 3 cynllun lliniaru llifogydd yr A548

Sir y Fflint

£200,000
Cydnerthedd yr A5 Pentre Berw   Ynys Môn £120,000
Gwella draenio’r briffordd Merthyr Tudful £400,000
Sefydlogi yr A41136 Staunton Road Sir Fynwy £589,000
Sefydlogi yr A466 Wyndcliff Rock Sir Fynwy £86,000

Castle Drive Cimla

Castell-nedd Port Talbot

£200,000
Gwelliannau i’r A467 Tŷ-du Casnewydd £500,000
Niwgwl

Sir Benfro

£565,000
Gwrthsefyll a Lliniaru Llifogydd y Rhwydwaith Priffyrdd Strategol Powys £540,000
Prosiectau gwrthsefyll llifogydd y Rhwydwaith Trafnidiaeth Strategol Rhondda Cynon Taf £900,000
B5605 Trecelyn, Wrecsam Wrecsam £2,700,000