Neidio i'r prif gynnwy

Cynlluniau a ariennir yn 2021 i 2022

Mae manylion y Grantiau Trafnidiaeth Leol a roddir i bob awdurdod lleol isod.

Blaenau Gwent

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol

Pyllau Bedwellte, Tredegar

Gwella seilwaith safleoedd bysiau 

Y Gronfa Ffyrdd Cydnerth

Aberbeeg Road - A4046

 

 

 

990,000

405,000

 

300,000

Pen-y-bont ar Ogwr

Y Gronfa Ffyrdd Cydnerth

B4280 Penprysg i Heol-y-Cyw/A4064 Llangeinwyr/A4063 Maesteg Road, Ton-du

Y Gronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn

Pecyn Hybiau Pen y Daith a Meysydd Parcio 

Pecyn Hybiau Gwefru mewn Gweithleoedd

 

 

 

475,000

 

352,000

110,000

Caerffili

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol

Gwella Safleoedd Bysiau – Ardal Canol y Cymoedd

Gwella Safleoedd Bysiau – ar draws y Fwrdeistref

 

 

 

315,000

225,000

Caerdydd

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol

Datblygu Trafnidiaeth Canol Dinas Caerdydd

Cynllun Coridor Bysiau Strategol: Gwella Coridor yr A4119 Cam 2D

Gwella Coridor Bysiau’r A470, Caedelyn Rd i Tyn-y-parc Rd, Cam 2

Gwella Seilwaith Safleoedd Bysiau – Gwybodaeth Amser Real 

Y Gronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn

Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan                                                

 

 

 

1,617,000

972,000

298,000

1,111,000

 

168,000

Sir Gaerfyrddin

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol

Gwella Rhwydwaith Trefol ac Arfordirol Llanelli 

Coridorau Trafnidiaeth Gyhoeddus Strategol

Ffordd Gyswllt Economaidd Cross Hands 

Gwella Seilwaith Bysiau

Y Gronfa Ffyrdd Cydnerth

Ffyrdd Cydnerth mewn Tywydd Eithafol

Y Gronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn

Cam 3 Gwefru Cyflym a Darparu ar gyfer y Dyfodol

 

 

 

1,973,000

620,000

300,000

405,000

 

2,029,000

 

254,041

Ceredigion

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol

Rhaglen Gwella Seilwaith Coridor Strategol Bysiau TrawsCymru 

Y Gronfa Ffyrdd Cydnerth

Modelu Llifogydd

Y Gronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn

Rhwydwaith Gwefru Cerbydau Trydan

 

 

 

842,000

 

250,000

 

420,000

Conwy

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol

Metro Gogledd Cymru – Cynllun Lliniaru Tagfeydd Traffig - Tywyn (Mynediad yr A548 i Dir Prince)

Metro Gogledd Cymru – Gwella Tagfeydd Canol Tref Abergele 

Metro Gogledd Cymru – Gwella Tagfeydd Llandudno Cam 4

Y Gronfa Ffyrdd Cydnerth

Amddiffyn Arfordir Hen Golwyn 

B5106 Dolgarrog i Lanrwst

 

 

 

470,000

10,000

30,000

 

4,000,000

150,740

Sir Ddinbych

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol

Metro Gogledd Cymru – Llangollen 2020 Heol y Castell

Metro Gogledd Cymru – Trafnidiaeth Integredig y Rhyl 

 

 

 

270,000

90,000

Sir y Fflint

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol

Metro Gogledd Cymru – Cyfnewidfa Bysiau Gwennol a Chyffordd Goleuadau Traffig, Garden City

Metro Gogledd Cymru – Seilwaith Priffordd Pont Isel (Llinell Wrecsam i Bidston) Blwyddyn 2

Y Gronfa Ffyrdd Cydnerth

A548 Bagillt Road

 

 

 

620,000

653,000

 

 

623,100

Gwynedd

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol

Ffordd Fynediad Llanbedr 

Metro Gogledd Cymru - TrawsCymru T19/T22 Cynllun Bws Trydan

Y Gronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn

Mannau gwefru cerbydau trydan a phyrth solar

 

 

 

605,000

400,000

 

902,000

Ynys Môn

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol

Metro Gogledd Cymru – Hwb Hydrogen Caergybi

Y Gronfa Ffyrdd Cydnerth

Cydnerthedd ffyrdd i Fiwmares

Y Gronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn

Mannau gwefru cerbydau trydan

 

 

 

225,000

 

120,000

 

164,000

Merthyr Tudful

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol

Cynnig Rhanbarthol – y Metro a Mwy / Gwella Llinellau Craidd y Cymoedd

Gorsaf Fysiau Merthyr Tudful

Y Gronfa Ffyrdd Cydnerth

Gwella Draenio Priffordd

Y Gronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn

Rhaglen Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol

 

 

 

8,000,000

355,000

 

920,000

 

4,814,095

Sir Fynwy

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol

Seilwaith Safleoedd Bysiau

Astudiaeth Trafnidiaeth Cas-gwent 

Y Gronfa Ffyrdd Cydnerth

Sefydlogi’r A466 yn Wyndcliff Rock a’r A41136 yn Staunton Road

Y Gronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn

Strategaeth a chynllun gweithredu gwefru cerbydau trydan

 

 

 

180,000

195,000

 

560,000

 

80,000

Castell-nedd Port Talbot

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol

Hyb Trafnidiaeth Integredig Castell-nedd

Gwella Cerbytffordd Cymer 

 

 

 

312,500

290,000

Casnewydd

Y Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol

Gwella Safleoedd Bysiau

Y Gronfa Ffyrdd Cydnerth

Gwella’r A467 (Tŷ Du) 

Y Gronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn

Datblygu seilwaith cerbydau trydan

 

 

 

760,000

 

3,890,000

 

690,000

Sir Benfro

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol

Gwella Cyfnewidfeydd Trafnidiaeth Gyhoeddus

Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus

Y Gronfa Ffyrdd Cydnerth

System ddraenio dŵr wyneb yr Eglwys Lwyd 

Cynllun Addasu Arfordir Niwgwl a Gwyriad yr A487 

Y Gronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn

Cyfleusterau gwefru cerbydau trydan Cam 4

 

 

 

2,322,000

337,000

 

136,000

583,000

 

420,000

Powys

Y Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol

Trawsnewid y Stryd Fawr

Gwella Seilwaith / Cyfnewidfeydd Teithwyr

Y Gronfa Ffyrdd Cydnerth

Cydnerthedd/Lliniaru Llifogydd y Rhwydwaith Priffyrdd Strategol

Y Gronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn

Rhaglen cerbydau trydan

 

 

 

450,000

500,000

 

425,000

 

120,000

Rhondda Cynon Taf

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol

Pecyn Blaenoriaeth i Fysiau (Taf Elái)

Pecyn Cyfnewidfeydd 

Y Prif Becyn Seilwaith Economaidd 

Y Gronfa Ffyrdd Cydnerth

Prosiectau Cydnerthedd Llifogydd y Rhwydwaith Trafnidiaeth Strategol

 

 

 

522,000

548,000

400,000

 

2,750,000

Abertawe

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol

Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru

Coridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Cysylltiadau Gogledd y Ddinas

Gwella Trafnidiaeth Gynaliadwy 

Metro De-orllewin Cymru / Cynllun Peilot Bysiau Cwm Tawe

Y Gronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn

Hyb Gwefru Canol Abertawe

Seilwaith gwefru cerbydau trydan cam 1b

 

 

 

677,000

902,000

455,000

180,000

 

140,000

426,000

Torfaen

Y Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol

Buddsoddi mewn Seilwaith Bysiau

Cyffordd George Street

 

 

 

296,000

165,000

Bro Morgannwg

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol

Gwella Safleoedd Bysiau

Y Gronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn

Mannau gwefru cerbydau trydan ar gyfer eiddo preswyl heb leoedd parcio oddi ar y stryd

 

 

 

369,635

 

50,000

Wrecsam

Y Gronfa Trafnidiaeth Leol

Metro Gogledd Cymru – Rhannu Parth A, Arwyddion a System Dynodi Llwybr ar Ystad Ddiwydiannol Wrecsam

Y Gronfa Ffyrdd Cydnerth

Gwella’r B5426 Straight Mile, y B4500 Pontfadog a Five Fords, Cefn Road 

Y Gronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel Iawn

Mannau gwefru cerbydau trydan cymunedol

 

 

 

208,500

 

154,350

 

35,000